b


Yttermalungs Jaktvårdsförening >>>


Fiskevatten
Hem >>>


Jakt och Fiske nyheter

 

Jaktnytt.

Hej på er jägare!

Vi räknar med att börja årets älgjakt söndag den 7 oktober (eller måndag 8 okt).


Förslag som ska beslutas på älgjaktsmötet:
Septemberjakt på kalv, 3 dagar, 21-23 september. Köttet säljs bland deltagarna
på auktion eller till fastställt pris.
Ev. efterjakt 3-4 november och köttet delas mellan de som deltagit minst en dag
eller säljs på auktion.

Jaktstig
Beslutades att årets jaktstig skall genomföras söndag den 2 september, kl
10.00, 5 tavlor, 20 skott. Deltagaravgiften blir 40 kr. Priser kommer att utdelas
till de tre främsta, samt ett vandringspris till segraren. 15 funktionärer behövs för jaktstigen, dessa utses på älgmötet. Observera att jaktstigen äger rum på söndag och ej lördag som brukligt är. Detta för att kretsmästerskapet äger rum
lördag den 1 september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
 

 

 

 


 

Naturbilder från jaktområdet. >>>>>>>