b

Ve i Siller

En by i nordvästra Dalarna. Sedd med mina ögon.
En typisk glesbygd med vad där tillhö
r.

 

Bykarta