b
Bladet i PDF
2112_1  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Bladet
Ve tå Siller
är namnet på ett blad med lite skvaller, händelser, kultur och annat.

Redaktionen
Material till bladet kan skickas som e-post till redaktionen
Bo Sunne Tel 60 115 bo.sunne@sillero.se
Tord Brorsson Tel 60 078 t-brorsson@telia.com
Yvonne Lennartsson Tel 60 202 yvonnelenanrtsson@telia.com
Göran Karlsson Tel 60 244 goran@karlssonsbilosvets.se
     
     
     
     
       
2012-1 2011-1 2010-1 2010-2